CTĐT ngành Nghiệp vụ Lễ tân

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   Tên ngành, nghề:                            NGHIỆP VỤ LỄ TÂN Mã ngành, nghề:                             5810203 Trình độ đào tạo:                           Trung cấp Hình thức đào tạo:                         Chính quy Đối tượng tuyển sinh:                    Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên Thời… Đọc thêm