Giáo trình lưu hành nội bộ Bộ môn Giáo dục quốc phòng, Thể chất

Nhấn vào đây để xem Giáo trình môn học chung của Bộ môn GDQP, GDTC 

Ý kiến của bạn