Thời khóa biểu các lớp Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 18/09/2023

180923.TKB-tuần-03_NH23_24_CĐ
180923.TKB-tuần-03_NH23_24_khoa45TCvaSC
180923.TKB-tuần-03_NH23_24_khoa46TC

Ý kiến của bạn