Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 22/05/2023

220523.TKB-tuần-38_NH22_23_46TC
220523.TKB-tuần-38_NH22_23_CĐ
220523.TKB-tuần-38_NH22_23_45TC
220523.TKB-tuần-38_NH22_23_44TC

Ý kiến của bạn