Thời khóa biểu các lớp Trung cấp và Cao đẳng từ ngày 01/05/2023

010523.TKB-tuần-35_NH22_23_CĐ
010523.TKB-tuần-35_NH22_23_46TC
010523.TKB-tuần-35_NH22_23_45TC
010523.TKB-tuần-35_NH22_23_44TC

Ý kiến của bạn