KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Từ ngày 02/11/2018 - 04/11/2018, tại trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung. Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung tổ chức lớp Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.

Đến dự buổi khai mạc về phía Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương - Bộ NN&PTNT có Ông Ngô Tất Thắng – Phó Chánh Văn phòng, Bà Tô Thúy Nga – Trưởng phòng Nghiệp vụ và Môi trường. Về phía Lãnh đạo Nhà trường, có Thầy giáo Lê Hữu Dõng – Q. Hiệu trưởng, các thầy cô trong BGH, đại diện các đơn vị trực thuộc, các giảng viên tham gia giảng dạy cùng 138 học viên đế từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ

   

Quang cảnh lớp tập huấn

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thầy Lê Hữu Dõng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương đã giao cho nhà trường tổ chức khóa tập huấn này. Là một cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong những năm qua bên cạnh công tác đào tạo các ngành nghề phục vụ ngành Nông nghiệp và PTNT, nhà trường còn được giao nhiệm vụ đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân công tác trong ngành NNPTNT. Với cơ sở vật chất đầy đủ, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tế được tích lũynhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong lớp tập huấn này, bên cạnh chuyên gia đến từ Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, nhà trường đã cử 04 giảng viên tham gia giảng 04 chuyên đề theo đúng chương trình tập huấn.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ông Ngô Tất Thắng - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh Xây dựng nông thôn mới là mục tiêu của quốc gia, đây là một chương trình phát triển tổng thể trong đó: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gìn giữ ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển; xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là khâu then chốt”.

   
Ông Ngô Tất Thắng – Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương (Bên phải)
Ông Lê Hữu Dõng – Q. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung (Bên trái)

Tham dự lớp tập huấn có 138 cán bộ đến từ tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam trung bộ. Mục đích của lớp tập huấn “Nhằm nâng cao nhận thức, bồi dường kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Tại khóa tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức vê các nội dung: (1) Tổng quan chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; (2) Cập nhật kiến thức mới về nông thôn mới; (3) Đề án 712; Đề án chương trình OCOP; (4) Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; (5) Quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trong nông thôn mới; (6) Đổi mới nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất đặc thù của tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; (7) Phân tích, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã có sự tham gia của người dân; (8) Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn. Trong thời gian tập huấn, Ban tổ chức lớp học đã bố trí cho học viên tham quan thực tế về công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

 


Tin và ảnh: Phạm Trung Hội ; Huỳnh Hồng Sơn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article