CKT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

CẤP NƯỚC AN TOÀN KHU VỰC NÔNG THÔN

Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của con người; ảnh hưởng đến sức khoẻ trước mắt và lâu dài cho cộng đồng. Việc xử lý, trữ nước an toàn hộ gia đình và các hành vi vệ sinh cũng góp phần vào cấp nước an toàn. Một trong những mục tiêu chính của cấp nước và vệ sinh là nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tật liên quan đến nước, bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Do đó xu hướng hiện nay trong cấp nước đã sử dụng một cách tiếp cận mới về quản lý rủi ro từng khâu cấp nước để phòng ngừa các rủi ro, các nguy cơ nhiễm bẩn nước bằng cách sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro để đảm bảo an toàn nước từ nguồn nước cho tới nơi tiêu thụ. Đặc biệt khả năng tiếp cận được với nước an toàn tại khu vực nông thôn còn thua kém so với khu vực thành thị, nên cần có những nỗ lực cụ thể trong lĩnh vực nguồn nước để ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mẳc các bệnh tật liên quan đến nước, bào vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sổng của cộng đồng.

Được sự tài trợ của Tổ chức Y tế thế giới WHO, từ ngày 24-25/10/2018 tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (CKT) tổ chức khóa tập huấn Hướng dẫn cấp nước an toàn khu vực nông thôn cho cán bộ đang công tác tại các Chi cục Thủy lợi và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.

CKT được giao nhiệm vụ tổ chức khóa học và thực hiện giảng dạy các chuyên đề thuộc nội dung chương trình tập huấn.

Đến dự buổi khai mạc về phía Tổng cục Thủy lợi Bộ NN&PTNT có Ông Phạm Quốc Hưng – Phó vụ trưởng Vụ nguồn nước và nước sạch nông thôn, Bà Tưởng Thị Hội – Chuyên gia về Cấp nước an toàn. Về phía CKT có thầy Lê Hữu Dõng – Q Hiệu trưởng, đại diện các đơn vị và các giảng viên tham gia giảng dạy.

   

Quang cảnh lớp tập huấn

     
Ông Phạm Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ nguồn nước va nước sạch nông thôn (Bên trái)
Ông Lê Hữu Dõng – Q Hiệu trưởng trường Cao đẳng công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền trung (Bên phải)
 
   
 

Mục đích của khóa tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức, bồi dường kiến thức, kỳ năng và thái độ đối với việc cấp nước an toàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nguồn nước và cung cấp nước sạch khu vực nông thôn.

Tại khóa tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng về Cấp nước an toàn nông thôn bao gồm các nội dung: (1) Tổng quan về chất lượng nguồn nước; (2) Công nghệ xử lý; mục đích và sự cần thiết thực hiện cấp nước an toàn; (3) Nhận dạng mối nguy/sự kiện nguy hại, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát hiện có, kế hoạch cải thiện; giám sát vận hành các biện pháp kiểm soát, thẩm định hiệu quả của kế hoạch cấp nước an toàn; (4) Các chương trình hỗ trợ, rà soát và cải thiện kế hoạch cấp nước an toàn; (5) Huy động sự tham gia của cộng đồng vào chương trình Quốc gia về đảm bảo cấp nước an toàn.

Các học viên được các chuyên gia, giảng viên nhà trường chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn, kiểm soát chất lượng nước, đồng thời các học viên đã tích cực nghiên cứu, trao đổi, rèn luyện kỹ năng trong việc quản lý, vận hành khai thác nguồn nước có hiệu quả, từ đó áp dụng những kiến thức có được từ khóa học vào thực tiễn công việc quản lý góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 và Kế hoạch hành động Quốc gia xử lý nước và trữ nước an toàn hộ gia đình. Kết quả khóa học có 100% học viên đạt được kết quả từ khá trở lên.

Để tổ chức thành công khóa tập huấn này, CKT đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, ở của Ban tổ chức và học viên, bố trí các giảng viên chuyên ngành cấp nước tham gia biên soạn tài liệu và thực hiện giảng dạy. Sau 2 ngày thực hiện, Khóa tập huấn Hướng dẫn cấp nước an toàn khu vực nông thôn đã thành công tốt đẹp. Từ kết quả này đã khẳng định năng lực của CKT trong việc tổ chức các khóa tập huấn phục vụ công tác phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT cho khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Năm 2018 Trường CKT bắt đầu xây dựng và triển khai Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm quốc gia trong đó ngành Cấp thoát nước là 01 trong 04 ngành trọng điểm mà nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo. Việc tổ chức thành công khóa tập huấn này đã mở ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề Cấp thoát nước ở các cấp độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp nhằm cung cấp nguồn nhân lực về lĩnh vực Cấp thoát nước cho khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

 
TS Tưởng Thị Hội – Chuyên gia về cấp nước an toàn (Bên phải);
Hai giảng viên trường CKT: Th.S Văn Công Tuấn (Giữa); Th.S Nguyễn Văn Định (Bên trái)

   
 
   
   
   
   

Một số hình ảnh thảo luận trong khóa học

Tin và ảnh: Phạm Nhật Thích

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article