HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Nhằm phát huy quyền dân chủ của công chức, viên chức và tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 164/NQHNCCVC-CKT ngày 30/10/2017 của Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2017 - 2018, sáng ngày 05/10/2018 Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức (CCVC) năm học 2018 - 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị CCVC năm học 2018 - 2019

Dự Hội nghị CCVC có các thành viên trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng, phó các đơn vị và viên chức toàn trường.

Trên cơ sở các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết số 164/NQHNCCVC-CKT ngày 30/10/2017, Hội nghị CCVC năm học 2018 - 2019 đã tổng kết, đánh giá lại tình hình thực hiện 11 nhiệm vụ trong năm học bao gồm: Giáo dục chính trị tư tưởng; Tổ chức - Cán bộ; Tuyển sinh, đào tạo; Khảo thí và kiểm định chất lượng; Quản lý học sinh, sinh viên; Khoa học công nghệ; Hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ sở vật chất; Quản lý tài chính, tài sản; Thi đua khen thưởng và Hoạt động đoàn thể;

Năm học 2017 - 2018, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CCVC trường, sự đổi mới mạnh mẽ trong một số lĩnh vực công tác nên nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định. So với nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết hội nghị CCVC 2017 - 2018, có nhiều nội dung thực hiện đạt và vượt mức so với yêu cầu, đặc biệt trên các lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, khai thác cơ sở vật chất, hoạt động giảng dạy. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nội dung thực hiện chưa đạt yêu cầu, vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Hội nghị đã nghe Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Công chức, viên chức năm học 2017-2018; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019; Báo cáo tài chính; Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân trong năm 2018; Tổng hợp và giải trình các ý kiến đóng góp từ hội nghị CCVC cấp Phòng, Khoa, Tổ công đoàn trực thuộc trường.

 

Ông Phạm Thanh Dũng (ảnh trái) báo cáo tài chính và Ông Nguyễn Thế Ánh (ảnh phải) báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân trong năm 2018

Trong phần trả lời các ý kiến từ Hội nghị CCVC cấp cơ sở, Thầy Lê hữu Dõng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt nhà trường đã trả lời một cách thỏa đáng những ý kiến và kiến nghị của CCVC tạo sự đồng thuận, đoàn kết, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, đặc biệt trong giai đoạn có nhiều thách thức như hiện nay.

 
Ông Lê Hữu Dõng, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường
trả lời những ý kiến, kiến nghị từ Hội nghị CCVC cấp cơ sở

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để CCVC thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện nhằm khắc phục khó khăn để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động công tác của CCVC, việc học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sau một buổi làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao của tập thể CCVC trường, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết hội nghị CCVC năm học 2018 – 2019 gồm các chỉ tiêu chung và chỉ tiêu cụ thể với tỷ lệ đồng ý 100%.

Hội nghị CCVC năm học 2018 - 2019 kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CCVC. Hy vọng trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh trong năm học mới.

Tin, ảnh: Kim Oanh – Minh Thành

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article