1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài nguyên nước

Nghiên cứu kết cấu khung thép bỏ đá gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công (Nguồn: Tạp chí Tài nguyên nước số 04/2015)

Mùa lũ xả lũ thi công qua đoạn đập đá đổ xây dở, vận tốc dòng chảy gây xói lở mái hạ lưu đập và lòng sông sau đập, do đó nghiên cứu kết cấu gia cố bảo vệ an toàn đập đá đổ xây dở khi xả lũ thi công rất quan trọng. Bài viết nêu kết quả nghiên cứu dạng kết cấu khung thép bỏ đá gia cố mái hạ lưu đập đá đổ đắp dở

Thực trạng hồ, đập vừa và nhỏ ở Tây Nguyên (Nguồn: Tạp chí Tài nguyên nước số 03/2015)

Khí hậu Tây nguyên mang khí hậu đặc trưng của khí hậu tây Trường Sơn và chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng V đến tháng XI hàng năm, mùa khô từ tháng XII đến tháng IV năm sau. Lượng mưa trong các tháng mùa khô rất thấp, thấp nhất vào tháng III. Lượng mưa tháng trung bình nhiều năm từ 1700 mm đến 2800 mm và tập trung chủ yếu vào mùa mưa. Tổng lượng dòng chảy mặt khoảng 56 tỷ m3

Nghiên cứu kết cấu tấm bê tông gia cố mái đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công (Nguồn: Tạp chí Tài nguyên nước số 04/2015)

Mùa lũ xả lũ thi công qua đoạn đập đá đổ xây dở, vận tốc dòng chảy gây xói lở mái hạ lưu đập và lòng sông sau đập, do đó nghiên cứu kết cấu gia cố bảo vệ an toàn đập đá đổ xây dở khi xả lũ thi công rất quan trọng. Bài viết nêu kết quả nghiên cứu dạng kết cấu tấm bê tông gia cố mái hạ lưu đập đá đổ đắp dở

Nghiên cứu tính toán cân bằng nước các hồ chứa trong mùa cạn, nhằm phục vụ hỗ trợ công tác quản lý điều hành sản xuất nông nghiệp vụ hè thu, tỉnh Ninh Thuận (Nguồn: Tạp chí Tài nguyên nước số 04/2015)

Tình hình hạn hán nghiêm trọng trong thời gian gần đây đã gây ra thiệt hại lớn cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ đặc biệt là tỉnh Ninh Thuận. Việc tính toán dự báo, đặc biệt là dự báo hạn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về quản lý sản xuất nông nghiệp trong vùng. Trong tính toán này đã nghiên cứu cân bằng nước cho các hệ thống tưới của các hồ chứa thủy lợi thuộc tỉnh Ninh Thuận, nơi đang chịu thiệt hại lớn nhất cả nước về hạn hán. Các kịch bản mưa được đề xuất và tính toán ra các kịch bản dòng chảy t