1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 LỚP 11 (KHÓA 42 TC)
  Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019  
           
Thứ Lớp 11/1 Giáo viên 11/2 Giáo viên
Ngày Tiết P202U P203U
  1        
  2        
Thứ 2 3        
04/11/2019 4        
  5        
           
  1        
  2        
Thứ 3 3        
05/11/2019 4        
  5        
           
  1 Hóa Võ Thị Quế Hương    
  2 Hóa      
Thứ 4 3 Sinh Hồ Thị Thu Phương Văn Trần Thị Tỵ
06/11/2019 4 Văn Trần Thị Tỵ Trần Thị Ái Trinh
  5 Văn    
           
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Văn Trần Thị Tỵ
  2 Toán   Văn  
Thứ 5 3 Văn Trần Thị Tỵ Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên
07/11/2019 4 Trần Thị Ái Trinh Toán  
  5      
           
  1 SHL Huỳnh Hồng Sơn Sinh Hồ Thị Thu Phương
  2 SHL   Địa Lê Thị Liễu
Thứ 6 3     Hóa Võ Thị Quế Hương
08/11/2019 4     Hóa  
  5        
           
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên    
  2 Toán   Sử Nguyễn Chí Thanh
Thứ 7 3 Sử Nguyễn Chí Thanh Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên
09/11/2019 4 Địa Lê Thị Liễu Toán  
  5        
           
    GVCN Huỳnh Hồng Sơn GVCN Nguyễn Thế Ánh
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng riêng cho tuần này    
  Các lớp học vào buổi sáng bắt đầu từ 7h00. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi chiều trong tuấn từ thứ hai đến thư bày, theo TKB riêng
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article