1
Bạn cần hỗ trợ?

CÁC BÀI VIẾT KHOA HỌC

  

TT

Tên bài viết

Tác giả

Chuyên môn

Tải về 

1

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai – Trường hợp nghiên cứu tại phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngô Hữu Hoạnh

Quản lý đất đai

 Tại đây

2

Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic giải 3 bài toán thủy lực cơ bản về dòng đều trong kênh hở

Lê Ngọc Viên

Thủy lực cơ sở

 Tại đây

3

Lựa chọn giá trị hệ số nền k khi tính toán dầm trên nền đàn hồi theo mô hình Winkler

Nguyễn Thái Bình

Kết cấu công trình 

 Download

4

Tìm hiểu thêm về phương trình đại số

Phạm Văn Tiến

Toán học

 Download

5

Vận dụng tấm gương sáng về tự học của Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường

Nguyễn Văn Thiên

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

6

Một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập và hồ chứa thủy lợi tại tỉnh Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

Nguyễn Ngọc Thế

Ngô Anh Tuấn

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 Download

7

Kết quả bước đầu nghiên cứu bố trí hợp lý bấc thấm khi xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không

Phạm Quang Đông

Địa kỹ thuật

 Download

8

Đánh giá biến động bờ biển khu vực cửa sông Thu Bồn bằng công nghệ viễn thám GIS

Đặng Đình Đoan

Chỉnh trị sông và bờ biển

 Download

9

The semantics of metaphors of love in English and Vietnammese songs

Trần Thị Thanh Thảo

Khoa học nhân văn

 Download

10

Giải bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong với sự trợ giúp của phần mềm toán học

Phạm Văn Tiến

Toán học 

 Download

11

Giải pháp phòng khí thực cho các thiết bị tiêu năng sau đập tràn cao, áp dụng cho đập tràn Hồ Nước Trong

Phạm Hồng Hưng

Thủy lực công trình

 Download

12

Nghiên cứu xây dựng đường quan hệ tương quan giữa lượng mưu hiệu quả và lượng mưa thực tế - tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Đức Châu

Ngô Văn Hương

Thủy văn công trình

 Download

13

Nghiên cứu ảnh hưởng sinh kế người nông dân khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngô Hữu Hoạnh

Quản lý đất đai

 Download

14

Một số kết quả nghiên cứu thí nghiệm hiện trường về phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Phạm Quang Đông

Địa kỹ thuật

 Download

15

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ đa mục tiêu hệ thống thủy lợi Hồ Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình

Trần Thanh Vân

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 Download

16

Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá

 

Phương pháp giảng dạy

 Download

17

Kỹ năng trích dẫn tài liệu và lập danh mục trích dẫn và tài liệu tham khảo

 

Kỹ năng soạn giáo trình

 Download

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác