1
Bạn cần hỗ trợ?

Hoạt động công đoàn

Cuộc thi trực tuyến "Giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả"

các CĐCS trực thuộc triển khai sâu rộng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia dự thi, đồng thời vận động người thân, gia đình tham gia hưởng ứng để cuộc thi thành công tốt đẹp

Giờ Trái đất 2018 không dừng lại ở những con số tiết kiệm điện năng

Kết quả của Giờ Trái đất 2018 còn tác động đến mọi người dân và cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biết đổi khí hậu.