Đào tạo

Thời khóa biểu khối 12 (mới nhất), tuần thứ 8, năm học 2019-2020

Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Thời khóa biểu khối 11 (mới nhất), tuần thứ 8, năm học 2019-2020

Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Thời khóa biểu khối lớp 10 (mới nhất), tuần thứ 8, năm học 2019-2020

Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2019-2020

Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019

Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2019-2020

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019

Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2019-2020

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25./8/2019

Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2019-2020

Từ ngày 12/8/19 đến 18/8/19

Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2019-2020

Từ ngày 05/8/2019 đến 11/8/2019

Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2019-2020

Từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019

Lý do bạn nên học nghề Điện - nước

Ngành Điện – nước là một trong những ngành nghề không thể thiếu trong cuộc sống dù bạn đang ở nông thôn hay thành thị
123...Trang cuối