Đào tạo

Thời khóa biểu tuần 44 năm học 2018-2019

Từ ngày 27/5/2019 đến 02/6/2019

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2018-2019

Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018-2019

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 19/5/2019

Thời khóa biểu tăng cường khối lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thời khóa biểu tăng cường khối lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Quản lý khai thác công trình thủy lợi – nghề nghiệp không thể thiếu

Ông cha ta đã từng đúc kết “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Vì vậy nhà nước đã quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng mới công trình đầu mối, hệ thống thủy nông cũng như đội ngũ quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Do đó nhu cầu nhân lực đối với nhân viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi là rất lớn.

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019

Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018-2019

Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019

Nghề xây dựng – nghề nghiệp luôn vững bền theo thời gian

Trung bình mỗi năm Việt Nam dành từ 30-40% GDP cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển các khu công nghiệp, ngành nghề, đô thị hóa và các công trình văn hóa, giáo dục, dịch vụ…Vì vậy hoạt động xây dựng phát triển với tốc độ cao đòi hỏi nguồn nhân lực rất lớn. Hơn nữa người học các chuyên ngành khác nhau trong xây dựng vẫn có thể làm việc cho chuyên ngành xây dựng khác
123...Trang cuối