1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu

Cuộc thi trực tuyến "Giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả"

các CĐCS trực thuộc triển khai sâu rộng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia dự thi, đồng thời vận động người thân, gia đình tham gia hưởng ứng để cuộc thi thành công tốt đẹp

Giờ Trái đất 2018 không dừng lại ở những con số tiết kiệm điện năng

Kết quả của Giờ Trái đất 2018 còn tác động đến mọi người dân và cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biết đổi khí hậu.

Đảng ủy

Ban chấp hành đảng bộ trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Trung tâm quan trắc môi trường

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Lãnh đạo nhà trường từ khi thành lập đến nay

Bí thư Đảng ủy trường và Ban Giám hiệu qua các thời kỳ

Video clip "Ước mơ của Mót" do SV trường CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung thực hiện

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung
123