Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn – Mối quan hệ khăng khít giúp nâng cao công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

  Với phương châm học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học phải ứng dụng được vào thực tiễn và công tác giảng dạy. Những năm qua, đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung… Đọc thêm

Giới thiệu về nhà trường

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn quán triệt nguyên lý giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”, nhà trường đã đào tạo trên 12.265 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trong các lĩnh vực: Kỹ thuật, Quản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật trong đó: 536 Cao đảng, 8.130 hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy, 245 trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học , 835 công nhân chính quy, 1.914 nghề ngắn hạn và nâng bậc công nhân các loại, 605 sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học. Trường không ngừng đổi mới mục tiêu, chương trình, loại hình đào tạo để sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc của ngành và nhu cầu xã hội.
Ghi nhận công lao đóng góp của trường, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho trường nhiều phần thưởng cao quý:

Thông tin tuyển sinh 2021

Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đóng tại 14 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.´Là trường Cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuyển sinh cao đẳng 2021 trường… Đọc thêm

Sứ mệnh và tầm nhìn

1. Sứ mạng:Trường CKT là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung và… Đọc thêm