1
Bạn cần hỗ trợ?

Quản lý sinh viên

Lịch thi lần 2 các môn học/ mô đun chưa đạt yêu cầu

Thông báo thi lần 2 năm học 2018-2019

Bảng tính điểm khóa 11CĐ và 43TC tính đến 30/9/2019

Bảng tính điểm khóa 11CĐ và 43TC

Bảng tính điểm lớp 42QLTN

Bảng tính điểm lớp sơ cấp 42QLTN

Kết quả khen thưởng học kỳ và kết quả tốt nghiệp khóa 08

SV tốt nghiệp lưu ý kiểm tra thông tin Họ và tên; ngày tháng năm sinh và nơi sinh và đính chính trước ngày 10/5/2019 tại phòng Đào tạo.

Thời khóa biểu toàn khóa lớp 42QLTN

Thời khóa biểu toàn khóa lớp 42QLTN từ ngày 19/4/2019 đến 03/8/2019

Bảng tính điểm quá trình các lớp khóa 10CĐ và 42TC

Bảng tính điểm quá trình các lớp khóa 10CĐ và 42TC (mới nhất)

Mẫu Bảng tính điểm khóa 10CĐ và 42TC

Bảng tính điểm các lớp 10CĐ và 42TC (hiện chỉ có 10TNN và 42CTN)

Thông báo thi lần 2 năm học 2017-2018

Từ 16/10/2018 đến 19/10/2018 các lớp khóa 09CĐ và 41TC thi lần 2 các môn năm học 2017-2018

Lễ bế giảng lớp Vận hành điện trong công trình thủy lợi tại Ninh Thuận năm 2018

Lớp Vận hành điện trong công trình thủy lợi Ninh Thuận 2018 được thực hiện với mục đích nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thuỷ lợi cho người làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; từng bước xây dựng hoàn thiện đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qui định tại Luật Thủy lợi.
123...Trang cuối