Lời cảm tạ!

Thầy giáo Nguyễn Đức Châu – Nguyên Bí thư Đảng bộ, Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Thủy Lợi 2 (1995 – 2009) – Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (2009 – 2013), do lâm bệnh nặng, dù đã được… Đọc thêm