Cơ cấu tổ chức

Thông báo chào giá khai thác khu đất chưa sử dụng

đề nghị các Tổ trưởng Công đoàn triển khai đến toàn thể đoàn viên công đoàn được biết và đăng ký tham gia để BCH Công đoàn trường có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo

Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2018

...các hoạt động tình nguyện thật sự thiết thực, hiệu quả và giải quyết những vấn đề cụ thể cho địa phương, làm nên một mùa tình nguyện đầy ý nghĩa...

Đảng ủy

Ban chấp hành đảng bộ trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Trung tâm quan trắc môi trường

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Quản trị và Đầu tư

Phòng Quản trị và Đầu tư trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung
12