1
Bạn cần hỗ trợ?

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: QUẢN LÝ VẬN HÀNH BƠM ĐIỆN

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên.

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 08

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

+ Kiến thức:

- Có kiến thức hiểu biết về vẽ kỹ thuật và cách đọc một số chi tiết cơ khí đơn giản có liên quan đến thiết bị máy bơm và thiết bị điện trong trạm bơm.

- Có kiến thức hiểu biết về kết cấu lưới điện hạ áp, cấu tạo nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật, cách sử dụng các trang thiết bị trên lưới điện hạ áp;

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động. công dụng, các thông số kỹ thuật, phương pháp sử dụng các thiết bị điện trong trạm bơm như động cơ, thiết bị điều khiển, thiết bị đo lường điện.

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động. công dụng, các thông số kỹ thuật, phương pháp sử dụng các thiết bị bơm nước trong trạm bơm như máy bơm, đường ống, van khóa, thiết bị đo lường, thiết bị quan trắc.

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng các hạng mục công trình tại công trình đầu mối trạm bơm như bể hút, bể tháo, đường ống, nhà máy và các hạng mục phụ trợ khác.

- Mô tả được quy cách, thông số kỹ thuật và công dụng của các thiết bị, vật liệu dùng để thay thế, sửa chữa các thiết bị trong trạm bơm.

- Nắm được cách gia công nguội một số chi tiết thay thế đối với máy bơm và đường ống.

- Nắm được cấu tạo, đặc điểm của hệ thống tưới, tiêu bằng trạm bơm.

- Hiểu rõ cách tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện kế hoạch dùng nước đối với hệ thống tưới bằng trạm bơm.

- Nắm được các quy định pháp luật có liên quan đến công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi.

- Nắm được các quy trình, quy phạm quản lý, vận hành, kiểm tra sửa chữa máy bơm và thiết bị điện, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

- Nắm được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra trong quá trình vận hành trạm bơm.

+ Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ một số chi tiết cơ khí đơn giản có liên quan đến thiết bị máy bơm và thiết bị điện trong trạm bơm

- Vận hành an toàn và có hiệu quả hệ thống điện và các thiết bị điện trong trạm bơm.

- Vận hành an toàn và có hiệu quả các thiết bị điện bơm nước trong trạm bơm.

- Vận hành an toàn và có hiệu quả các hạng mục công trình tại công trình đầu mối trạm bơm

- Sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu thay thế, sửa chữa các thiết bị trong trạm bơm.

- Gia công nguội một số chi tiết thay thế đối với máy bơm và đường ống.

- Thực hiện và đánh giá được kết quả vận hành máy bơm theo đúng kế hoạch dùng nước.

- Vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong trạm bơm đảm bảo an toàn, đúng qui trình, mang lại hiệu quả cao.

- Phát hiện được sự cố thướng xảy ra trong quá trình vận hành trạm bơm, xác định được nguyên nhân và thực hiện được việc khắc phục sự cố.

- Thực hiện đúng các quy định về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;

+ Thái độ:

- Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;

- Luôn chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;

- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

2. Cơ hội việc làm

Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể làm việc đư­ợc ở các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi, các tổ, hội dùng nước. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo : 03 tháng

- Thời gian học tập : 12 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu : 440 giờ (11 tuần)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra cuối khóa học: 40 giờ (1 tuần)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 190 giờ; thời gian học thực hành: 224 giờ; thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun: 26 giờ.

III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN HỌC TẬP

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MĐ01

Vẽ kỹ‎ thuật

30

16

12

2

MĐ02

Điện trạm bơm

45

19

24

2

MĐ03

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

30

18

8

4

MĐ04

Máy bơm - Trạm bơm

60

29

27

4

MĐ05

Kỹ thuật nguội, hàn

45

17

24

4

MĐ06

Kỹ thuật lắp đặt máy bơm

75

32

39

4

MĐ07

Vận hành quản l‎ý Trạm bơm NN

75

29

42

4

MĐ08

Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa các máy bơm thường dùng trong nông nghiệp

80

28

48

4

 

Tổng cộng

440

188

224

28

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề. Thời gian, phân bổ thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp “Quản lý vận hành trạm bơm điện” được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp. Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập mô đun 01: “Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động”, mô đun 07"Vận hành quản l‎ý Trạm bơm NN", mô đun 08: “Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa các máy bơm thường dùng trong nông nghiệp” cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó. Chương trình gồm 08 mô đun như sau:

- Mô đun 01: Vẽ kỹ thuật có 30 giờ trong đó có 16 giờ lý thuyết, 12 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật.

- Mô đun 02: Điện trạm bơm có 45 giờ trong đó có 19 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những kiến thức để có thể đo các đại lượng trong mạch điện, chọn được các thiết bị, biết cách cấp cứu khi có người bị điện giật, thực hiện công việc vận hành, bảo dưỡng động cơ dung quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Mô đun 03: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động có 30 giờ trong đó có 18 giờ lý thuyết, 18 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật Lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, liên hệ trong việc quản lí vận hành trạm bơm điện trong công tác quản lý khai thác hệ thống thủy nông.

- Mô đun 04: Máy bơm - Trạm bơm có thời gian đào tạo là là 60 giờ trong đó có 29 giờ lý thuyết, 27 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích trang bị những nội dung cơ bản cấu tạo, nguyên lý làm việc các loại máy bơm dùng trong nông nghiệp, quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật Lao động, các biện pháp kỹ thuật an toàn, liên hệ trong việc quản lí vận hành trạm bơm điện trong công tác quản lý khai thác hệ thống thủy nông.

- Mô đun 05: Kỹ thuật nguội, hàn có tổng thời gian là 45 giờ, trong đó có 17 giờ lý thuyết, 24 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích tạo cho người học các tư thế, thao tác kỹ thuật cơ bản khi gia công bằng phương pháp nguội.

- Mô đun 06: Kỹ thuật lắp đặt máy bơm có thời gian đào tạo là 75 giờ trong đó có 32 giờ lý thuyết, 39 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Nội dung mô đun gồm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lắp đặt máy bơm trong nông nghiệp: công tác chuẩn bị lắp đặt máy bơm, Lắp đặt máy bơm li tâm, máy bowm hướng trục, máy bơm chìm an toàn và đúng tiêu chẩn kỹ thuật.

- Mô đun 07: Vận hành quản l‎ý Trạm bơm NN có thời gian đào tạo là là 75 giờ trong đó có 29 giờ lý thuyết, 42 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Nội dung mô đun gồm những kiến thức cơ bản về quản lý vận hành trạm bơm nông nghiệp: Những vấn đề về tổ chức quản lý vận hành trạm bơm điện, công tác vận hành trạm bơm, công tác quản lý trạm bơm và những hư hỏng thường gặp của tổ máy bơm.

- Mô đun 08: Vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa các máy bơm thường dùng trong nông nghiệp có thời gian đào tạo là là 80 giờ trong đó có 28 giờ lý thuyết, 48 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra. Nội dung mô đun gồm những kiến thức cơ bản về vận hành, tháo lắp, bảo dưỡng sửa chữa máy bơm thường dùng trong nông nghiệp: Các chỉ tiêu kỹ thuật và quy định sửa chữa máy bơm; Tháo, lắp máy bơm nông nghiệp; Sửa chữa và thay thế một số chi tiết cơ bản của máy bơm.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học

Số TT

Mô đun kiểm tra

Hình thức kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1

Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Thực hành nghề

Bài kiểm tra thực hành

Không quá 8 giờ

3. Các chú ý khác

Trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao trong đào tạo và phù hợp với thực tế giáo viên nên bố trí cho người học đi thăm quan tại các cơ sở và tham gia vào quá trình quản lý vận hành trạm bơm điện trong thời gian phù hợp với chương trình đào tạo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article