1
Bạn cần hỗ trợ?

Trường cao đẳng học phí thấp

Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung là trường cao đẳng Công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua 43 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đang đào tạo 7 ngành trình độ cao đẳng; 13 ngành trình độ trung cấp và 10 ngành trình độ sơ cấp, cung cấp nhân lực cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trường cao đẳng học phí thấp trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Học phí ngành cao đẳng cao nhất chỉ có 630.000 đồng/tháng/sv. Còn học phí cao nhất đối với trình độ trung cấp cao nhất cũng chỉ là 600.000 đồng/tháng/hs.

Đối với một số ngành nhà trường thực hiện chế độ miễn giảm từ 50% đến 100%. Ngành Cấp, thoát nước trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp được nhà trường miễn học phí toàn khóa học. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường trình độ trung cấp được nhà trường miễn học phí trong 1 năm học.

trường cao đẳng học phí thấp. Nhà trường còn tạo điều kiện cho các em đủ điều kiện học tập bằng cách giảm 50% học phí cho các ngành còn lại ở trình độ cao đẳng và trung cấp. Đối với các ngành trình độ sơ cấp nhà trường có chế độ giảm đến 50% học phí cho toàn khóa học.

Tin: Thái Bình
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article