. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 45 Từ 3/6/19 đến 9/6/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30           Cả ngày Sáng Sáng Cả ngày Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V TN TN TN TN TN XTH 203V 202U 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Phục vụ LT TCSK TB DL&GT   AV3 AV2 Phần cứng Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1           Thực tập tay nghề xây dựng 5/5 KTTC   Thực hành nghề nghiệp 3/4 VLXD VLXD  
3/6/19 (4 tiết) NV bar CTTL QT mạng NV bàn ANKS LT1 Vẽ điện BĐĐC (4 tiết) QHTL   TV TV&ĐCTV  
Thứ 3 NV Lưu trú NV bar CTTL QT mạng   ATTP ĐK LT1 KTĐ PL TN&MT Thuế ĐT&QL 7h30 thi TLCS TLCS  
4/6/19 NV Lưu trú MT&VS TNN DL&GT VHAT MKT AVCN TL TĐ1 (4 tiết) CTĐM VHCT thải Cơ KC Cơ KC  
Thứ 4 NV Lưu trú NV bar TB QT mạng   AV3 AV2 Phần cứng Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1 KTTC Thực hành mô đun Lắp đặt đường ống ngoài nhà VLXD VLXD  
5/6/19 NV Lưu trú (4 tiết) CTTL DL&GT NV bàn ANKS LT1 Vẽ điện BĐĐC (4 tiết) QHTL TV TV&ĐCTV  
Thứ 5 NV Lưu trú ATTP TNN QT mạng   VHAT ĐK LT1 KTĐ PL TN&MT Thuế ĐT&QL TLCS TLCS MT
6/6/19 NV Lưu trú MT&VS TB DL&GT ATTP MKT AVCN TL TĐ1 (4 tiết) CTĐM Cơ KC Cơ KC  
Thứ 6 Phục vụ LT NV bar TB QT mạng   AV3 AV2 Phần cứng Vẽ điện PL Nhà ở KTDN1 KTTC VLXD VLXD MT
7/6/19 (4 tiết) (4 tiết) CTTL DL&GT NV bàn ANKS LT1 AT BĐĐC (4 tiết) QHTL TV TV&ĐCTV  
Thứ 7                                             MT
8/6/19                                              
Chủ nhật                     TD                        
9/6/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 41LT: NV Lưu trú; 41NH: ATTP; 42 ĐN: Vẽ điện; 10TNN2: MT          
Môn học, Mô đun mới: 41NH: Tổ chức sự kiện (TCSK); 42NH: Anh văn chuyên ngành (AV3); Văn hóa ẩm thực (VHAT); An toàn thực phẩm (ATTP); 42 ĐN: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động; 42KT: Thuế; 10TNN2: Bảo vệ môi trường (MT);
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn VLXD, TLCS và Cơ KC tại phòng 202V.
  Từ tuần 47 (từ ngày 17/6/2019 trở đi) các lớp thi lần 1 các môn học đã kết thúc trong học kỳ II.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article