TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 11 (KHÓA 41TC)
  Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 11/05/2019
         
  Lớp 11/1 Giáo viên Ghi chú
Thứ Tiết 103U
  1      
Thứ 2 2      
06/05/2019 3      
  4      
  5      
  1 Toán Trần Đình Tuấn  
Thứ 3 2 Toán    
07/05/2019 3 Toán    
  4 Văn Nguyễn Thị Liễu  
  5 Văn    
  1      
Thứ 4 2      
08/05/2019 3      
  4      
  5      
  1 Toán Trần Đình Tuấn  
Thứ 5 2 Toán    
09/05/2019 3 Trần Thị Ái Trinh  
  4    
  5      
  1      
Thứ 6 2      
10/05/2019 3      
  4      
  5      
  1 Sử Nguyễn Thị Hoa  
Thứ 7 2 Sử    
11/05/2019 3      
  4      
  5      
         
Ghi chú: Các lớp học vào buổi sáng bắt đầu từ 7h00.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article