1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 LỚP 11 (KHÓA 42 TC)
  Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 14/03/2020  
           
Thứ Lớp 11/1 Giáo viên 11/2 Giáo viên
Ngày Tiết P202U P203U
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên    
  2 Toán   Địa Lê Thị Liễu
Thứ 2 3 Địa Lê Thị Liễu Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên
09/03/2020 4 Văn Trần Thị Tỵ Toán  
  5 Văn      
           
  1 Trần Thị Ái Trinh Sinh Hồ Thị Thu Phương
  2   Sử Nguyễn Chí Thanh
Thứ 3 3 Sử Nguyễn Chí Thanh Trần Thị Ái Trinh
10/03/2020 4      
  5        
           
  1        
  2 Hóa Võ Thị Quế Hương Văn Trần Thị Tỵ
Thứ 4 3 Hóa   Văn  
11/03/2020 4 Văn Trần Thị Tỵ Hóa Võ Thị Quế Hương
  5 Văn   Hóa  
           
  1 Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên Văn Trần Thị Tỵ
  2 Toán   Văn  
Thứ 5 3 Sinh Hồ Thị Thu Phương Toán Nguyễn Thị Mỹ Duyên
12/03/2020 4     Toán  
  5        
           
  1 SHL Huỳnh Hồng Sơn SHL Nguyễn Thế Ánh
  2 SHL   SHL  
Thứ 6 3        
13/03/2020 4        
  5        
           
  1        
  2        
Thứ 7 3        
14/03/2020 4        
  5        
           
    GVCN Huỳnh Hồng Sơn GVCN Nguyễn Thế Ánh
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 10/02/2020  
  Các lớp học vào buổi sáng bắt đầu từ 7h00. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi chiều trong tuần từ thứ hai đến thứ bày, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article