1
Bạn cần hỗ trợ?
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020              
PHÒNG ĐÀO TẠO       Tuần 33 Từ 9/3/2020   đến 15/3/2020                
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 43 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 11 SƠ CẤP Hệ đào tạo
Lớp 41LT 41NH 41TL 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 43NH 43LT 43TL 43 ĐN 43 CTN 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN2 (KTTNN) 11CTT (XDCTT) 11TNN1 (KTTNN+CTN) 11TNN2 43QLTN Lớp
Buổi Cả ngày Cả ngày Cả ngày Chiều từ 14h00 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 18h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30, Tối từ 18h00 Cả ngày Cả ngày     Sáng từ 7h00 Cả ngày Chiều từ 12h30 Chiều từ 12h30 Cả ngày Cả ngày Buổi
Phòng TT TT TT CKT +NTDT PTHNH 104V/ TH Lễ tân PTHMT/ 102U XTH 102V 104 V 103V 201V 204V 102V 203V KL TN TN TN 202V VPCTy 202V 202V VPCTy 201U + XTH Phòng
Thứ 2 Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi tốt nghiệp Ôn thi các môn học kỳ I NV bar Phục vụ LT   Mô đun: Lắp đặt thiết bị chống sét và tiếp địa (MĐ 19) Tin UD Thực tập Tốt nghiệp 7/8 TQDL GDQP Lưc VKT   Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 3 ngày 12/3/2020 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp TCTC   VKT VKT   Mô đun: Vận hành bảo dưỡng cống nội đồng Thứ 2
9/3/20     TK Web             CNXD CTTL   SBVL SBVL   9/3/20
Thứ 3 NV bar Phục vụ LT   G&TH GDQP TQDL Lực KT điện   AT   GDQP GDQP   Thứ 3
10/3/20     TK Web             CNXD CTTL   GDQP GDQP   10/3/20
Thứ 4 NV bar Phục vụ LT   Tin UD TQDL GDQP VKT VKT   CNXD CTTL   GDQP GDQP   Thứ 4
11/3/20     TK Web Tin UD           TK CTDT   GDQP GDQP   11/3/20
Thứ 5 NV bar Phục vụ LT   G&TH GDQP TL&GT Lực KT điện   AT   GDQP GDQP   Thứ 5
12/3/20     TK Web             CNXD CTTL   GDQP GDQP   12/3/20
Thứ 6 NV bar Phục vụ LT     Tin UD TQDL GDQP VKT VKT   CNXD CTTL HT Tưới và tiêu VKT VKT CHCS Thứ 6
13/3/20     TK Web   Tin UD GDQP TL&GT     GDQP TK CTDT   SBVL SBVL   13/3/20
Thứ 7         NV bar Phục vụ LT TK Web   G&TH   TL&GT GDQP VKT KT điện KNGT         AT HT Tưới và tiêu VKT VKT CHCS   Thứ 7
14/3/20                             GDQP         TK CTDT   KNGT KNGT     14/3/20
Chủ nhật                             TD           HT Tưới và tiêu     CHCS   Chủ nhật
15/3/20                             KNGT                     15/3/20
Môn học, mô đun kết thúc: 11TNN: CHCS; 10CTT: TCTC, TK CTDT          
Môn học, Mô đun mới:
Ghi chú; Từ tuần 34 (ngày 16/3/2020 trở đi) lớp 10CTT thực tập Tay nghề xây dựng tại xưởng thực hành Xây trát                  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article