1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 LỚP 12 (KHÓA 41TC)
  Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020
         
Thứ Lớp 12 Giáo viên Ghi chú
Ngày Tiết 201U
  1 Địa Lê Thị Liễu  
Thứ 2 2 Văn Trần Thị Tỵ  
02/03/2020 3 Văn    
  4      
  5      
  1 Sử Nguyễn Chí Thanh  
Thứ 3 2 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
03/03/2020 3 Hóa Võ Thị Quế Hương  
  4 Hóa    
  5      
  1 Văn Trần Thị Tỵ  
Thứ 4 2 Toán Nguyễn Thị Thu Ngọc  
04/03/2020 3 Toán    
  4      
  5      
  1 Lý Trần Thị Ái Trinh  
Thứ 5 2    
05/03/2020 3 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
  4 Toán Nguyễn Thị Thu Ngọc  
  5 Toán    
  1      
Thứ 6 2      
06/03/2020 3      
  4      
  5      
  1      
Thứ 7 2      
07/03/2020 3      
  4      
  5      
    GVCN Trần Thị Tỵ  
         
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 10/02/2020
  Lớp học vào buổi sáng từ 7h00. Học Chương trình Trung cấp nghề nghiệp vào các buổi chiều trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article