1
Bạn cần hỗ trợ?
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020              
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 12 Từ 14/10/2019   đến 20/10/2019                
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 43 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 11 Hệ đào tạo  
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 43NH 43LT 43TL 43 ĐN 43 CTN 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN2 (KTTNN) 11CTT (XDCTT) 11TNN1 (KTTNN+CTN) 11TNN1 Lớp  
Buổi Chiều Chiều từ 13h15 Chiều từ 12h30 Chiều từ 13h15 Chiều từ 14h00 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Cả ngày Chiều từ 18h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30, Tối từ 18h00 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng từ 7h00 Cả ngày Chiều từ 12h30 Chiều từ 12h30 Cả ngày Buổi  
Phòng TT TT 104V Phòng TH MT/ 101U CKT +NTDT PTHNH 104V PTHMT/ 102U 203V/ XTH 102V 104 V 103V 201V 102V 102V 203V TT TT TT KL 202V VPCTy 202V 202V VPCTy Phòng  
Thứ 2 Thực tập nghiệp vụ tại cơ sở Thực tập nghiệp vụ tại cơ sở AT   PT&TK /LT2 NV bàn     Mô đun: Lắp đặt hê thống dây dẫn điện trong nhà Thực hành môn học Đo đạc địa chính TH Kế toán Tin ĐC AV1 AV1 AV1   Thực tập tốt nghiệp 6/7 Thực tập tốt nghiệp 5/5 Thực tập tốt nghiệp 4/5 Khóa luận tốt nghiệp 3/4 Tin UD   AV1 AV1   Thứ 2  
14/10/19 Dự toán   NV bàn Đón khách QT mạng (4 tiết)           KN2   TD TD   14/10/19  
Thứ 3 Dự toán     AV3     TH Kế toán C.Trị Tin ĐC AV1 AV1   NM   Toán UD Toán UD   Thứ 3  
15/10/19 Dự toán     AV3 LT1 (4 tiết)           Thủy công   C.Trị C.Trị   15/10/19  
Thứ 4 AT   PT&TK /LT2 14h00 thi     TH Kế toán KNGT C.Trị Tin ĐC Tin ĐC   Tin UD   Tin ĐC Tin ĐC   Thứ 4  
16/10/19 Dự toán   Cắm hoa Đón khách QT mạng (4 tiết)           KN2   AV1 AV1   16/10/19  
Thứ 5 Dự toán   PT&TK /LT2 AV3     TH Kế toán AV1 KNGT Tin ĐC Tin ĐC   NM   GDQP GDQP   Thứ 5  
17/10/19 Dự toán     SCC LT1 (4 tiết)           Thủy công   Toán UD Toán UD   17/10/19  
Thứ 6 AT     NV bàn Đón khách LT1 KT máy AV1 Tin ĐC KNGT KNGT C.Trị Tin UD   GDQP GDQP C.Trị Thứ 6  
18/10/19 Dự toán   NV bàn AV3 QTCSDL (4 tiết)         (4 tiết) KN2 KT điện AV1 AV1   18/10/19  
Thứ 7                               VKT           KT điện     C.Trị Thứ 7  
19/10/19                               AV1                   19/10/19  
Chủ nhật                     KT máy         VKT           KT điện     C.Trị Chủ nhật  
20/10/19                     KT máy         AV1                   20/10/19  
Môn học, mô đun kết thúc: 42NH: C.Trị; 43LT: C.Trị: 11TNN: C.Trị          
Môn học, Mô đun mới: 42KT: Thực hảnh kế toán (TH Kế toán); 10CTT: Thủy công; 10TNN: Kỹ thuật điện (KT điện);  
Ghi chú: Ghép lớp 43ĐN với lớp 43TL để học các môn chung tại phòng 102V                  
Ghép các lớp cao đẳng khóa 11 để học các môn chung tại phòng 202V
Giáo viên chủ nhiệm các lớp CĐ, TC tổ chức sinh hoạt lớp vào thứ sáu hằng tuần
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article