1
Bạn cần hỗ trợ?
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (GDTX)
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 LỚP 12 (KHÓA 41TC)
  Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
         
Thứ Lớp 12 Giáo viên Ghi chú
Ngày Tiết 201U
  1 Sử Nguyễn Chí Thanh  
Thứ 2 2 Địa Lê Thị Liễu  
07/10/2019 3      
  4      
  5      
  1 Địa Lê Thị Liễu  
Thứ 3 2 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
08/10/2019 3 Văn Nguyễn Thị Sen  
  4 Văn    
  5      
  1      
Thứ 4 2      
09/10/2019 3 Hóa Võ Thị Quế Hương  
  4 Hóa    
  5 Sử Nguyễn Chí Thanh  
  1 Trần Thị Ái Trinh  
Thứ 5 2 Trần Thị Ái Trinh  
10/10/2019 3 Văn Nguyễn Thị Sen  
  4 Toán Nguyễn Thị Thu Ngọc  
  5 Toán    
  1      
Thứ 6 2      
11/10/2019 3      
  4      
  5      
  1 Toán Nguyễn Thị Thu Ngọc  
Thứ 7 2 Toán    
12/10/2019 3 SHL Nguyễn Thị Sen  
  4      
  5      
    GVCN Nguyễn Thị Sen  
         
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 9/9/2019
  Lớp học vào buổi sáng từ 7h00. Học Chương trình Trung cấp nghề nghiệp vào các buổi chiều trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article