1
Bạn cần hỗ trợ?
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020              
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 11 Từ 7/10/2019   đến 13/10/2019                
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 43 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 11 Hệ đào tạo  
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 43NH 43LT 43TL 43 ĐN 43 CTN 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN2 (KTTNN) 11CTT (XDCTT) 11TNN1 (KTTNN+CTN) 11TNN1 Lớp  
Buổi Chiều Chiều từ 13h15 Chiều từ 12h30 Chiều từ 13h15 Chiều từ 14h00 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 13h15 Chiều từ 18h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h00 Sáng từ 7h30; Chiều từ 13h30, Tối từ 18h00 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng từ 7h00 Cả ngày Chiều từ 12h30 Chiều từ 12h30 Cả ngày Buổi  
Phòng TT TT 104V Phòng TH MT/ 101U CKT +NTDT PTHNH 104V PTHMT/ 102U 203V/ XTH 102V 104 V 103V 201V 102V 102V 203V TT TT TT KL 202V VPCTy 202V 202V VPCTy Phòng  
Thứ 2 Thực tập nghiệp vụ tại cơ sở Thực tập nghiệp vụ tại cơ sở AT   PT&TK /LT2 Cắm hoa     Mô đun: Lắp đặt hê thống dây dẫn điện trong nhà   KTM Tin ĐC AV1 AV1 AV1   Thực tập tốt nghiệp 5/7 Thực tập tốt nghiệp 4/5 14h00 thi Khóa luận tốt nghiệp 2/4 NM   C.Trị C.Trị   Thứ 2  
7/10/19 Dự toán   Cắm hoa Đón khách QT mạng ĐKTK (4 tiết)           CNXLN KN2   AV1 AV1   7/10/19  
Thứ 3 Dự toán           Thực hành môn học Đo đạc địa chính KTDN2 C.Trị Tin ĐC AV1 AV1     Tin UD   Toán UD Toán UD   Thứ 3  
8/10/19 KTTC   AV3 AV3 LT1 (4 tiết)             KC thép   C.Trị C.Trị   8/10/19  
Thứ 4 Dự toán   PT&TK /LT2       KTM KNGT C.Trị Tin ĐC Tin ĐC   14h00 thi NM   Tin ĐC Tin ĐC   Thứ 4  
9/10/19 KTTC   Cắm hoa Đón khách QT mạng (4 tiết)           KTAT KN2   AV1 AV1   9/10/19  
Thứ 5 Dự toán   PT&TK /LT2       KTM AV1 KNGT PL PL     Tin UD   GDQP GDQP   Thứ 5  
10/10/19 KTTC   NV bàn SCC LT1 (4 tiết0             NM   Toán UD Toán UD   10/10/19  
Thứ 6 AT     NV bàn Đón khách LT1 KTDN2 AV1 Tin ĐC KNGT KNGT C.Trị 14h00 thi NM   GDQP GDQP C.Trị Thứ 6  
11/10/19 Dự toán   NV bàn AV3 QTCSDL (4 tiết)         (4 tiết) VH, QL mạng lưới KN2 KCCT AV1 AV1   11/10/19  
Thứ 7                               VKT           KCCT     C.Trị Thứ 7  
12/10/19                               VL                   12/10/19  
Chủ nhật                     KTDN2         VKT           KCCT     C.Trị Chủ nhật  
13/10/19                     (4 tiết)         AV1                   13/10/19  
Môn học, mô đun kết thúc: 41TL: KTTC; 42NH: Cắm hoa: QHSD; 43 ĐN+43TL: PL; 10CTT: KC thép; 10TNN: KCCT; 11TNN: C.Trị          
Môn học, Mô đun mới: 41TL: Dự toán; 43NH, 43LT, 43ĐN+43TL: Kỹ năng giao tiếp; 41TH1 & 2: Phân tích và thiết kế hệ thống (PT&TK), Lập trình nâng cao (LT2); 11CTT: Toán ứng dụng (Toán UD);  
Ghi chú: Ghép lớp 43ĐN với lớp 43TL để học các môn chung tại phòng 102V                  
Ghép các lớp cao đẳng khóa 11 để học các môn chung tại phòng 202V
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article