1
Bạn cần hỗ trợ?

.

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ 
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

Tuần

7

Từ

9/9/2019

đến

15/9/2019

 

 

 

 

 

 

 

Hệ đào tạo

TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41

TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42

TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 43

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 11

Hệ đào tạo

 

Lớp

41LT

41NH

41TL

41T1

41TH1&2

42NH

42LT

42TH

42 ĐN

42ĐĐ

42KT

43NH

43LT

43TL

43 ĐN

09CTT1

09TNN1

09CTN

09KT

10CTT (XDCTT)

10TNN2 (KTTNN)

11CTT (XDCTT)

11TNN1 (KTTNN+CTN)

Lớp

 

Buổi

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều

Chiều từ 18h00

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

Cả ngày

Cả ngày

Cả ngày

Cả ngày

Sáng

Cả ngày

Chiều

Chiều

Buổi

 

Phòng

PTHLT/TH MT

PTH NH/ 102V

104V

Phòng TH MT/     101U

CKT   +NTDT

PTHNH

104V

PTHMT/ 102U

203V/ XTH

102V

104 V

101U

102U

103U

103U

T

T

T

TT

202V

VPCTy

202V

202V

Phòng

 

Thứ 2

Tin UD

CSKH

KTTC

PT&TK

DL&GT

Cắm hoa

Đón khách

LT1

Mô đun: Kỹ thuật lắp đặt đóng ngắt & bảo vệ

Đo đạc ĐC

KTTM

Tin ĐC

AV1

C.Trị

C.Trị

Thực tập tốt nghiệp 1/7

14h00 thi

14h00 thi

Thực tập tốt nghiệp 7/8

TB

 

C.Trị

C.Trị

Thứ 2

 

9/9/19

Tin UD

XDTĐ

QLCT

TK Web

Cắm hoa

AV3

QT mạng

ĐKTK

(4 tiết)

TD

TD

TD

TD

AT

XLN cấp

BTCT

 

AV1

AV1

9/9/19

 

Thứ 3

Tin UD

CSKH

KTTC

SQL

 

NV bàn

SCC

QTCSDL

QLHC

KTDN2

C.Trị

Tin ĐC

C.Trị

C.Trị

 

 

KC thép

 

PL

PL

Thứ 3

 

10/9/19

Tin UD

XDTĐ

QLCT

LT2

AV3

AV3

LT1

QHSD

(4 tiết)

AV1

C.Trị

AV1

AV1

 

 

MXD

 

TD

TD

10/9/19

 

Thứ 4

Tin UD

CSKH

KTTC

PT&TK

DL&GT

Cắm hoa

Đón khách

LT1

Đo đạc ĐC

KTTM

Tin ĐC

AV1

Tin ĐC

Tin ĐC

14h00 thi

14h00 thi

TB

 

C.Trị

C.Trị

Thứ 4

 

11/9/19

Tin UD

XDTĐ

QLCT

TK Web

Cắm hoa

AV3

QT mạng

ĐKTK

(4 tiết)

TD

TD

TD

TD

PCTH

VHCT cấp

BTCT

 

AV1

AV1

11/9/19

 

Thứ 5

Tin UD

CSKH

KTTC

SQL

 

NV bàn

SCC

QTCSDL

QLHC

Thuế

C.Trị

PL

C.Trị

C.Trị

 

 

 

 

GDQP

GDQP

Thứ 5

 

12/9/19

Tin UD

XDTĐ

QLCT

LT2

NV bàn

AV3

LT1

QHSD

(4 tiết)

AV1

C.Trị

AV1

AV1

 

 

 

 

PL

PL

12/9/19

 

Thứ 6

Tin UD

CSKH

QLCT

AutoCAD

DL&GT

NV bàn

Đón khách

AutoCAD

Đo đạc ĐC

KTDN2

PL

AV1

TD

TD

14h00 thi

14h00 thi

14h00 thi

 

C.Trị

C.Trị

Thứ 6

 

13/9/19

Tin UD

XDTĐ

AT

TK Web

AV3

AV3

QT mạng

ĐKTK

(4 tiết)

TD

TD

PL

PL

CTĐM

CT thu & TB

AV1

GDQP

GDQP

13/9/19

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV1

 

 

Thứ 7

 

14/9/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/9/19

 

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTDN2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV1

 

 

Chủ nhật

 

15/9/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 tiết)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/9/19

 

Môn học, mô đun kết thúc: 41LT: Tin UD; 41NH: CSKH; 41TL: QLCT; 41TH+42TH: AutoCAD; 10TNN2: AV1

 

 

 

 

Môn học, Mô đun mới: 41T1: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL (SQL); 41TH1, 41TH2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (DL>); 42TH: Quản trị mạng máy tính (QT mạng );   11CTT+11TNN: Giáo dục thể chát (TD); Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP)

 

Ghi chú: Lớp 41TH ghép với lớp 42TH để học chung môn AutoCAD vào buổi chiều (theo giờ của lớp 42TH)

 

               Ghép lớp 43ĐN với lớp 43TL để học các môn chung tại phòng 103U

 

               Ghép các lớp cao đẳng khóa 11 để học các môn chung tại phòng 202V

Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article