1
Bạn cần hỗ trợ?
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  
PHÒNG ĐÀO TẠO         Tuần 3 Từ #####   đến 25/8/19    
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10 Hệ đào tạo
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN2 (KTTNN) Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Chiều Cả ngày Chiều Chiều từ 18h00 Cả ngày Sáng Cả ngày Cả ngày Sáng Cả ngày Buổi
Phòng PTHLT/201U PTH NH/ 102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT PTHNH /102V 104V PTHMT/ 102U XTH 202V 104 V 103V 203V TT   204V VPCTy Phòng
Thứ 2 Tin UD XDTĐ QLCT AutoCAD   NV bàn ĐK AutoCAD Mô đun: Kỹ thuật thi công xây trát Đo đạc ĐC KTTM Thực tập Thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình 1/2 Dự toán Thực hành mô đun:Vận hành công trình thu nước và trạm bơm, Vận hành công trình xử lý nước cấp Thực tập tốt nghiệp 4/8 TB   Thứ 2
19/8/19   CSKH VHTB LT2 NV bàn   Cài PM QLHC (4 tiết) AT BTCT   19/8/19
Thứ 3 Tin UD XDTĐ TNN PT&TK   VHAT ĐK Phần cứng QHSD KTDN2 Dự toán KC thép   Thứ 3
20/8/19 BC CSKH Tin UD TK Web ATTP AV2 Phần cứng ĐKTK (4 tiết) PCTH MXD   20/8/19
Thứ 4 Tin UD XDTĐ QLCT AutoCAD   NV bàn ĐK AutoCAD Đo đạc ĐC KTTM Dự toán TB   Thứ 4
21/8/19   CSKH VHTB LT2 NV bàn ĐK Cài PM QLHC (4 tiết) AT BTCT   21/8/19
Thứ 5 Tin UD XDTĐ TNN PT&TK   VHAT ĐK Phần cứng QHSD Thuế Dự toán KC thép   Thứ 5
22/8/19 BC CSKH Tin UD TK Web ATTP AV3 Phần cứng ĐKTK (4 tiết) PCTH MXD   22/8/19
Thứ 6 Tin UD XDTĐ QLCT AutoCAD   NV bàn ĐK AutoCAD Đo đạc ĐC KTDN2 PCTH TB   Thứ 6
23/8/19   CSKH VHTB LT2 NV bàn ĐK Cài PM QLHC (4 tiết) AT BTCT AV1 23/8/19
Thứ 7                                 AV1 Thứ 7
24/8/19                                   24/8/19
Chủ nhật                     KTDN2           AV1 Chủ nhật
25/8/19                     (4 tiết)             25/8/19
Môn học, mô đun kết thúc: 42 LT: AV2; 10TNN2: AV1  
Môn học, Mô đun mới: 41LT: Tin học ứng dụng trong nhà hàng, khách sạn (Smile) ( Tin UD); 41NH: Chăm sóc khách hàng (CSKH); 42LT: Tiếng Anh chuyên ngành (AV3)
Ghi chú: Lớp 41TH ghép với lớp 42TH để học chung môn AutoCAD vào buổi chiều (theo giờ của lớp 42TH)
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article