1
Bạn cần hỗ trợ?
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  
PHÒNG ĐÀO TẠO         Tuần 2 Từ 5/8/19   đến 11/8/19      
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10 Hệ đào tạo
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 10TNN2 (KTTNN) Lớp
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Chiều Cả ngày Cả ngày Chiều từ 18h00 Sáng Sáng Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Buổi
Phòng PTHLT/201U PTH NH/ 102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT PTHNH /102V 104V PTHMT/ 102U XTH Sân trường 104 V 103V 203V XTH   Sân trường Sân trường VPCTy Phòng
Thứ 2 B&TT TCSK QLCT AutoCAD   NV bàn AV2 AutoCAD Mô đun: Kỹ thuật Nguội và hàn cơ bản Thực tập trắc địa 2/2 KTTM Dự toán ĐT&QL Mô đun: Kỹ thuật Nguội và hàn cơ bản Thực tập tốt nghiệp 2/8 Thực tập trắc địa 2/2 Thực tập trắc địa 2/2   Thứ 2
5/8/19 B&TT TCSK Tin UD LT2 NV bàn ĐK Cài PM (4 tiết) Dự toán Dự toán   5/8/19
Thứ 3 BC TCSK TNN PT&TK   VHAT AV2 Phần cứng KTDN2 CNXD CTTL AT   Thứ 3
6/8/19 BC TCSK VHTB TK Web ATTP ĐK Phần cứng (4 tiết) Dự toán CTĐM   6/8/19
Thứ 4 B&TT TCSK QLCT AutoCAD   NV bàn AV2 AutoCAD KTTM Dự toán ĐT&QL   Thứ 4
7/8/19 B&TT TCSK Tin UD LT2 NV bàn ĐK Cài PM (4 tiết) CNXD CTTL Dự toán   7/8/19
Thứ 5   TCSK Tin UD PT&TK   VHAT ĐK Phần cứng Thuế CNXD CTTL AT   Thứ 5
8/8/19 BC TCSK VHTB TK Web ATTP ĐK Phần cứng (4 tiết) Dự toán CTĐM   8/8/19
Thứ 6   XDTĐ QLCT AutoCAD   NV bàn ĐK AutoCAD KTDN2 Dự toán ĐT&QL   Thứ 6
9/8/19 B&TT XDTĐ TNN LT2 NV bàn ĐK Cài PM (4 tiết) CNXD CTTL Dự toán AV1 9/8/19
Thứ 7                                   AV1 Thứ 7
10/8/19                                     10/8/19
Chủ nhật                     KTDN2             AV1 Chủ nhật
11/8/19                     (4 tiết)               11/8/19
Môn học, mô đun kết thúc: 09TNN1: ĐT&QL  
Môn học, Mô đun mới: 42KT: Kế toán thương mại dịch vụ (KTTM)
Ghi chú: Lớp 41TH ghép với lớp 42TH để học chung môn AutoCAD vào buổi chiều (theo giờ của lớp 42TH)
Lớp 09CTN học chung với lớp 42ĐN mô đun Kỹ thuật nguội và hàn cơ bản tại xưởng thực hành (cả ngày)
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article