1
Bạn cần hỗ trợ?
. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020          
PHÒNG ĐÀO TẠO         Tuần 1 Từ #####   đến 4/8/19              
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10 Hệ đào tạo        
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 10TNN2 (KTTNN) Lớp        
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều từ 18h00 Sáng Sáng Sáng Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Buổi        
Phòng 201U PTH NH/102V 203U Phòng TH MT/ 101V CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U 101V 104 V 103V 203V 101V   203V 203V VPCTy Phòng        
Thứ 2 B&TT XDTĐ TNN PT&TK   AV3 AV2 Phần cứng KTTC Thực tập trắc địa 1/2 KTDN2 Dự toán ĐT&QL CT thu &TB Thực tập tốt nghiệp 1/8 Thực tập trắc địa 1/2 Thực tập trắc địa 1/2   Thứ 2        
29/7/19 B&TT TCSK VHTB LT2 ATTP ĐK Phần cứng LMĐ (4 tiết) CNXD CTTL Dự toán VHCT cấp   29/7/19        
Thứ 3 BC TCSK Tin UD AutoCAD   NV bàn ĐK AutoCAD LDĐ Thuế CNXD CTTL AT VHCT cấp   Thứ 3        
30/7/19 BC TCSK QLCT TK Web NV ban SCC Cài PM KT hàn - nguội (4 tiết) Dự toán CTĐM CT thu &TB   30/7/19        
Thứ 4 B&TT TCSK TNN PT&TK   ATTP AV2 Phần cứng KTTC KTDN2 Dự toán ĐT&QL CT thu &TB   Thứ 4        
31/7/19 B&TT TCSK VHTB LT2 VHAT ĐK Phần cứng LMĐ (4 tiết) CNXD CTTL Dự toán áo   31/7/19       ản`
Thứ 5 BC TCSK Tin UD AutoCAD   NV bàn ĐK AutoCAD LDĐ Thuế CNXD CTTL AT VHCT cấp   Thứ 5        
1/8/19 BC TCSK QLCT TK Web NV ban SCC Cài PM KT hàn - nguội (4 tiết) Dự toán CTĐM CT thu &TB   1/8/19        
Thứ 6 B&TT XDTĐ TNN PT&TK   AV3 AV2 Phần cứng KTTC KTDN2 Dự toán ĐT&QL CT thu &TB   Thứ 6        
2/8/19 B&TT XDTD VHTB LT2 ATTP ĐK Phần cứng LMĐ (4 tiết) CNXD CTTL Dự toán VHCT cấp   2/8/19        
Thứ 7                                     Thứ 7        
3/8/19                                     3/8/19        
Chủ nhật                     KTDN2               Chủ nhật        
4/8/19                     (4 tiết)               4/8/19        
Môn học, mô đun kết thúc:          
Môn học, Mô đun mới: 41LT: Báo cáo lễ tân (BC); 41TH: Phân tích và thiết kế hệ thống (PT&TK); AutoCAD, Thiết kế Web (TK Web); Lập trình nâng cao (LT2); 41TL: Tin học ừng dụng (Tin UD); 41NH; Tổ chức sự kiện (TCSK); Xây dựng thực đơn (XDTĐ); 42LT: Sơ cấp cứu (SCC), 42TH: AutoCAD, Cài đặt phần mềm (Cài PM), 42ĐN: Kỹ thuật thi công xây trát (KTTC);Kỹ thuật hàn - nguội cơ bản (KT hàn - nguội), Lắp mạch điện cơ bản (LMĐ) Lắp đặt hệ thống dây dẫn điện trong nhà (LDĐ); 42KT: Kế toán doanh nghiệp học phần 2 (KTDN2); 09CTT1: Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi (CNXD CTTL); 09TNN1: Dự toán, An toàn lao đông; 09 CTN: Vận hành công trình thu nước và trạm bơm.        
Ghi chú: Lớp 41T1 ghép với lớp 42TH để học chung môn AutoCAD vào buổi chiều (theo giờ của lớp 42TH)
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article