TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 11 (KHÓA 41TC)
         
  Lớp 11/1 Giáo viên Ghi chú
Thứ Tiết 103U
  1      
Thứ 2 2      
29/10/2018 3      
  4      
  5      
  1 Sử Nguyễn Thị Hoa  
Thứ 3 2 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
30/10/2018 3      
  4      
  5      
  1 Trần Thị Ái Trinh  
Thứ 4 2    
31/10/2018 3 Toán Trần Đình Tuấn  
  4 Toán    
  5      
  1 Sinh Hồ Thị Thu Phương  
Thứ 5 2 Địa Lê Thị Liếu  
01/11/2018 3 Địa    
  4      
  5      
  1 Hóa Đỗ Thị Phương Thu  
Thứ 6 2 Hóa    
02/11/2018 3 Toán Trần Đình Tuấn  
  4 Toán    
  5      
  1 Văn Nguyễn Thị Liễu  
Thứ 7 2 Văn    
03/11/2018 3 Hóa Đỗ Thị Phương Thu  
  4 Hóa    
  5      
         
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 01/10/2018
  Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h20. Học Chương trình Trung cấp nghề nghiệp vào các buổi sáng trong tuấn từ thứ hai đến thứ bảy, theo TKB riêng
  Danh sách lớp niêm yết tại bảng thông báo  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article