Ngành nghề đào tạo

Ngạnh học của tương lai

người học sẽ được tham gia thực hành, thực tập tại Trung tâm quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc của Trường. Ngoài ra, người học sẽ cùng với với giảng viên, các kỹ sư tham gia các công trình thực tế trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Nghề kế toán - một nghề dễ học, dễ xin việc

Vậy những ai nên học nghề kế toán? Dù là ai thì khi hiểu biết các kiến thức về kế toán cũng luôn là lợi thế

Các ngành, nghề đào tạo