Quản lý khai thác công trình thủy lợi – nghề nghiệp không thể thiếu

Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước, hạt gạo gắn liền với quá trình phát triển của dân tộc. Cây lúa ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong sự phát triển của đất nước và việc sản xuất lúa gạo cho đến nay vẫn là nền kinh tế chủ yếu, là niềm tự hào của đất nước.

Ông cha ta đã từng đúc kết “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Vì vậy nhà nước đã quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng mới công trình đầu mối, hệ thống thủy nông cũng như đội ngũ quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Do đó nhu cầu nhân lực đối với nhân viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi là rất lớn.

 
   

Để làm việc tốt tại các công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi, đối với trình độ Cao đẳng, người học có thể học ngành Kỹ thuật tài nguyên nước hoặc ngành Xây dựng công trình thủy trong thời gian 24 tháng. Đối với trình độ trung cấp người học sẽ học ngành Thủy lợi tổng hợp với thời gian là 15 tháng và đối với trình độ sơ cấp, người học sẽ học ngành Quản lý công trình thủy nông hết 3 tháng . Tất cả các ngành ở các cấp trình độ này đều có tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

Thông qua Hội nghị kết nối doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2018, ngoài giờ học tại trường, người học sẽ được gửi đến các công ty khai thác để tham quan thực tế và thực tập giống như một nhân viên của công ty. Ngoài ra người học còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như dã ngoại, các hoạt động do Đoàn trường phát động: tinh nguyện, văn nghệ, thể thao... cũng như tăng cường các kỹ năng xin việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình...

Tin, ảnh: Thái Bình
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article