1
Bạn cần hỗ trợ?
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ  
VÀ THỦY LỢI  MIỀN TRUNG
 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020  
 
      
 
   
 
        
 
      
   
 
       
 
                                                                          
PHÒNG ĐÀO TẠO    Tuần3Từ12/8/19 đến 18/8/19                                            
Hệ đào tạoTRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10Hệ đào tạo                           
Lớp41LT41NH41TL41T141TH1&242NH42LT42TH42 ĐN42ĐĐ42KT09CTT109TNN109CTN09KT10CTT (XDCTT)10TNN2 (KTTNN)Lớp                           
BuổiSángSángSángSángChiềuChiềuChiềuChiềuCả ngàyChiềuChiều từ 18h00SángSángCả ngàyCả ngàySángCả ngàyBuổi                           
PhòngPTHLT/201UPTH NH/ 102V203UPhòng TH MT/     101VCKT   +NTDTPTHNH  /102V104VPTHMT/ 102UXTH202V104 V103V203VXTH 204VVPCTyPhòng                           
Thứ 2B&TTTCSKQLCTAutoCAD NV bànĐKAutoCADMô đun: Kỹ thuật Nguội và hàn cơ bảnĐo đạc ĐCKTTMCNXD CTTLDự toánMô đun: Kỹ thuật Nguội và hàn cơ bảnThực tập tốt nghiệp 3/8BTCT Thứ 2                           
12/8/19 TCSKVHTBLT2NV bànĐKCài PMQLHC(4 tiết)CNXD CTTLATMXD 12/8/19                           
Thứ 3 TCSK       KTDN2    Thứ 3                           
13/8/19 TCSK      (4 tiết)    13/8/19                           3.2 
Thứ 4B&TTTCSKQLCTAutoCAD NV bànAV2AutoCADĐo đạc ĐCKTDN2CNXD CTTLCTĐMBTCT Thứ 4                           
14/8/19B&TTTCSKVHTBLT2NV bànĐKCài PMQLHC(4 tiết)CNXD CTTLATMXD 14/8/19   ản`                       
Thứ 5B&TTTCSKTNNPT&TK VHATAV2Phần cứngQHSDThuếCNXD CTTLDự toánTB Thứ 5                           
15/8/19B&TTTCSKTin UDTK WebATTPĐKPhần cứngĐKTK(4 tiết)CNXD CTTLPCTHKC thép 15/8/19                           
Thứ 6              Thứ 6                           
16/8/19            AV116/8/19                           
Thứ 7BCXDTĐTNNPT&TK VHATĐKPhần cứngQHSD CNXD CTTLDự toán TBAV1Thứ 7                           
17/8/19 XDTĐTin UDTK Web ATTPĐKPhần cứngĐKTK  PCTH KC thép 17/8/19                           
Chủ nhật          KTTM     AV1Chủ nhật                           
18/8/19          (4 tiết)      18/8/19                           
Môn học, mô đun  kết thúc: 09CTT1: CNXDCTTL; 09TNN1: CTĐM                                                 
Môn học, Mô đun mới: 42ĐĐ: Đo đạc địa chính (Đo đạc ĐC), Quản lý hành chính về đất đai (QLHC), Quy hoạch sử dụng đất (QHSD), Đăng ký thống kê đất (ĐKTK); 09TNN1: Phòng chống tác hại của nước (PCTH); 10CTT: Kết cấu bê tông cốt thép (BTCT), Máy bơm và trạm bơm (TB), Kết cấu thép (KC thép), Máy xây dựng (MXD);                                                                                                                     
Ghi chú:  Lớp 41TH ghép với lớp 42TH để học chung môn AutoCAD vào buổi chiều (theo giờ của lớp 42TH)                                                
               Lớp 09CTN học chung với lớp 42ĐN mô đun Kỹ thuật nguội và hàn cơ bản tại xưởng thực hành (cả ngày)
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article