Thông tin tuyển sinh 2020

Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung đóng tại 14 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.´Là trường Cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuyển sinh cao đẳng 2020 trường… Đọc thêm

Sứ mệnh và tầm nhìn

1. Sứ mạng:Trường CKT là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực miền Trung và… Đọc thêm