Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Gia Lai, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh KonTum đến thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung

Để phù hợp với định hướng hội nhập trong công tác giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Công  nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã có buổi tiếp đón và làm việc với đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV… Đọc thêm