Thông báo hoãn họp phụ huynh học sinh khóa 45

Hiện nay tình hình mưa, gió đang rất lớn. Vì vậy cuộc họp giữa Ban Giám hiệu, địa diện các phòng ban,, GVCN với phụ huynh học sinh khóa 45 tạm hoãn. Nhà trường sẽ thông báo họp vào dịp khác thuận lợi nhất.

Ý kiến của bạn