Thông báo học tập sau bão số 05 (Côn Sơn)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP SAU BÃO SỐ 05

 

Do diễn biến phức tạp về dịch bệnh và khắc phục hậu quả cơn bão số 05 (bão Côn Sơn), Nhà trường thông báo như sau:

 

1. Ngày 13/9/2021 toàn bộ các lớp nghề nghiệp khóa 43, 44, 45 nghỉ học. Riêng học văn hóa 11, 12 vẫn học tập trung tại Trường.

 

2. Các lớp khóa 43, 44, 45 học nghề nghiệp theo thời khóa biểu từ ngày 14/9/2021 theo hình thức trực tuyến (online)

 

3. Các lớp Cao đẳng vẫn học tập bình thường theo thời khóa biểu tuần 02.

 

Đề nghị Quý Thầy/ Cô GVCN/ CVHT khẩn trương thông báo cho HSSV và Phụ huynh học sinh biết để thực hiện

Ý kiến của bạn