Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường cao đẳng công nghệ kinh tế và thủy lợi Miền trung
 Đồng chí Phạm Hồng Hưng, Bí thư Đoàn trường
1. Bí thư: Phạm Hồng Hưng
2. Phó Bí thư: Trần Minh Thành
3. UV BTV: Huỳnh Thị Thu Giang

Ý kiến của bạn