Nhà trường làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận

Để phù hợp với định hướng hội nhập trong công tác giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Công  nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã có buổi làm việc với ông Lý Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Phụ trách và đại diện các phòng ban Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận.

 

Về phía Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung (CKT) tham dự tại buổi làm việc ngày 10/12/2020 có ông Lê Ngọc Viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường và đại diện lãnh đạo các phòng, khoa liên quan.

Nhận thấy đây là một cơ hội tốt cho sinh viên Trường CKT và mang lại lợi ích thiết thực trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp, liên kết đào tạo để tạo đầu ra ổn định cho sinh viên cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Thủy lợi ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung.

Có thể nói, Trường CKT luôn chú trọng kết nối với các doanh nghiệp trong việc nhận sinh viên đến thực tập, cũng như giải quyết việc làm sau khi sinh viên ra trường. Chính vì vậy, việc hợp tác với các Công ty cũng phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển bền vững và tích cực của Nhà trường. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất triển khai các bước tiếp theo trong quá trình hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, và cùng có lợi.

 

                                    Hệ thông Thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

 

            Tin và bài Trung Hội và Thái Bình

Ý kiến của bạn