Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa 41TL, LT và NH

Dự kiến thi lần 2 các môn chưa đạt vào 12/9/2020.

Ý kiến của bạn