CTĐT ngành Nghiệp vụ Lễ tân

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

 

Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh:

– Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên

– Trình độ học vấn: Trung học cơ sở trở lên

– Sức khỏe: Tốt

Số lượng mô đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

Mô tả khóa học: Nghiệp vụ lễ tân là một nghề mà hiện nay đang được nhiều doanh nghiệp đã ý thức được tầm quan trọng của lễ tân. Nghiệp vụ lễ tân nằm trong nhiều ngành nghề khác nhau: từ khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện,.. đến văn phòng công ty. Hiểu một cách khái quát Lễ tân là công việc của người chuyên tiếp đón khách, giải đáp thắc mắc cho khách hàng… Vì vậy khóa học nghiệp vụ lễ tân trình độ sơ cấp sẽ giúp người học những kiến thức cơ bản về dịch vụ khách, sạn nhà hàng và những kỹ năng cần thiết của nghiệp vụ lễ tân không chỉ tiếng mẹ đẻ mà cả bằng tiếng Anh.

  1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC
  2. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ văn phòng, tổ chức sự kiện, nghiệp vụ thanh toán.

+ Mô tả được hệ thống các sản phẩm, dịch vụ tại nơi làm việc.

+ Giải thích được tầm quan trọng và mô tả được mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân với các bộ phận khác tại nơi làm việc.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện thuần thục các quy trình của nghiệp vụ lễ tân.

+ Thực hiện được hoạt động marketing và bán các sản phẩm, dịch vụ của cơ sở kinh doanh tại nơi làm việc.

+ Giao tiếp có hiệu quả và giải quyết được các tình huống nghiệp vụ lễ tân cơ bản trong quá trình phục vụ khách.

+ Giao tiếp được ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường theo yêu cầu của vị trí công việc.

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

– Thái độ: cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp và khách hàng, tôn trọng pháp luật và quy định tại nơi làm việc, trung thực, tỉ mỉ, chính xác, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

  1. Cơ hội việc làm

Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên lễ tân, nhân viên thu ngân và các vị trí khác trong khách sạn tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

– Ngoài ra người học còn có thể theo học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

  1. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI  GIAN  THỰC HỌC  TỐI  THIỂU
  2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian đào tạo: 03 tháng.

– Thời gian học tập: 12 tuần.

– Thời gian thực học: 440 giờ.

– Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 40 giờ.

  1. Phân bố thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian học tập: 480 giờ

– Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ

– Thời gian học lý thuyết: 115 giờ; Thời gian học thực hành và kiểm tra 325 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

TT Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
LT TH Kiểm tra
MĐ 01 Tổng quan du lịch  30 14 14 2
MĐ 02 Tâm lý và kỹ năng ứng xử trong du lịch 30 12 14 4
MĐ 03 Tiếng anh trong nhà hàng, khách sạn 45 19 24 2
MĐ 04 Nghiệp vụ Lễ tân 335 70 255 10
Tổng cộng 440 115 307 18

Ý kiến của bạn