Giới thiệu về nhà trường

Trường Cao đẳng Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, tiền thân là Trường Trung học Thủy lợi 2 được thành lập vào ngày 29 tháng 6 năm 1976. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thành lập 3 Trường Trung học chuyên nghiệp trực thuộc Bộ theo Quyết định số: 944/QĐ/TC, ngày 29 tháng 6 năm 1976, trong đó có Trường Trung học kỹ thuật Thủy lợi Trung bộ.
Trường Trung học kỹ thuật Thủy lợi Trung bộ, gọi tắt là Trường Trung học Kỹ thuật Thủy lợi 2, đóng tại thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ (nay là thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo cán bộ Trung học kỹ thuật Thủy lợi thuộc 5 ngành: Thủy công, Thủy nông, Thi công, Địa hình và Địa chất công trình để thực hiện nhiệm vụ của ngành, chủ yếu phục vụ tại địa bàn các tỉnh Duyên hải Miền trung và Tây Nguyên.

Năm 1985, thi hành Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng sắp xếp lại một bước mạng lưới Trường Trung học chuyên nghiệp; Ngày 09/7/1985 Bộ Thủy lợi ban hành Quyết định số: 427/QĐ-TCCB sát nhập Trường Nghiệp vụ 2, đóng tại thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vào Trường Trung học kỹ thuật Thủy lợi 2 và đổi tên thành trường Trung học Thủy lợi 2.

Ngày 14/01/2009, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo đã ký Quyết định số 291/QĐ-GD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Thủy lợi 2. 

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, nhà trường luôn quán triệt nguyên lý giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”, nhà trường đã đào tạo trên 12.265 học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trong các lĩnh vực: Kỹ thuật, Quản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật trong đó: 536 Cao đảng, 8.130 hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy, 245 trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học , 835 công nhân chính quy, 1.914 nghề ngắn hạn và nâng bậc công nhân các loại, 605 sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học. Trường không ngừng đổi mới mục tiêu, chương trình, loại hình đào tạo để sau khi tốt nghiệp ra trường học sinh nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc của ngành và nhu cầu xã hội.
Ghi nhận công lao đóng góp của trường, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho trường nhiều phần thưởng cao quý:

Năm 1981:Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba
Năm 1991:Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì
Năm 1996:Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất
Năm 2001:Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba
Năm 2006:Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì

I. TỔ CHỨC- NHÂN SỰ:
Tổng số công chức, viên chức của trường lúc mới thành lập là 36 người, năm cao nhất là 140 người; hiện nay là 91 người, gồm 61 nam, 30 nữ; cơ cấu thành 13 đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu như sau:

1. Khối tổ chức quản lý và phục vụ đào tạo:
– Phòng Tổ chức, hành chính;
– Phòng Đào tạo;
– Phòng Công tác học sinh, sinh viên;
– Phòng Tài chính, kế toán;
– Phòng Quản trị và Đầu tư;- Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
2. Khối tổ chức đào tạo và phục vụ sản xuất:
– Khoa Khoa học cơ bản;
– Khoa Kỹ thuật công trình;
– Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước và Môi trường;
– Khoa Kinh tế và Du lịch;
– Bộ môn Giáo dục quốc phòng và thể chất
– Trung tâm tư vấn và xây dựng
– Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học- Trung tâm quan trắc môi trường3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức:
01 Tiến sĩ; 42 Thạc sĩ (có 05 đang NCS), 35 Kỹ sư và Cử nhân (có 7 đang học Cao học); 01 Cao đẳng; 05 Trung cấp; 03 Công nhân kỹ thuật; 04 Nhân viên. 
Giảng viên chính: 04, Giáo viên Trung học cao cấp: 06; Giảng viên: 48; Giáo viên TH: 17
4. Tổ chức Đảng và Đoàn thể của trường:
– Đảng bộ trường có 4 Chi bộ, với 45 đảng viên (trong đó đảng viên là viên chức: 40 người);
– Công đoàn trường có 91 Đoàn viên;
– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường có 14 Chi đoàn, với 305 Đoàn viên và 212 Thanh niên.

II. NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO:

1. Cao đẳng:có 07 ngành, nghề
– Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước;- Cấp, thoát nước;- Công nghệ kỹ thuật xây dựng;- Xây dựng công trình thủy;- Công nghệ kỹ thuật giao thông; – Quản lý đất đai;
– Kế toán
2-Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng: theo 07 ngành đào tạo cao đẳng
3. Trung cấp :- Xây dựng công trình thủy.- Thủy lợi tổng hợp.- Cấp, thoát nước.- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.- Kế toán doanh nghiệp – Quản lý tài nguyên và môi trường- Quản lý đất đai.- Quản lý nhà đất – Công nghệ kỹ thuật môi trường – Nghiệp vụ lễ tân – Nghiệp vụ nhà hàng – Điện nước – Hướng dẫn du lịch.
4.Sơ cấp:- Quản lý công trình thủy nông.- Quản lý vận hành bơm điện.- Cấp nước.- Kỹ thuật xây dựng – Lắp đặt đường ống nước – Nghiệp vụ lễ tân – Nghiệp vụ nhà hàng – Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch – Kế toán doanh nghiệp – Sửa chữa máy vi tính.
5- Bồi dưỡng các chuyên đề: Thi công công trình thủy lợi, Quản lý Hồ chứa Thủy lợi, Thủy điện,Quản lý đất đai, Quản lý đê điều, Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Báo cáo thuế, Tin học, Cấp thoát nước; Kế toán trưởng
6- Bồi dưỡng thi nâng bậc Công nhân: Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Cấp thoát nước, Nề hoàn thiện Công trình, Vận hành bơm điện, Khảo sát địa hình, địa chất, Hàn, Gò – Hàn.
7- Đào tạo Tin học Ngoại ngữ: – Tin học: Chứng chỉ A, B và Chuyên đề ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Kinh tế – Kỹ thuật;- Ngoại ngữ (Anh văn): Chứng chỉ A, B. 8- Liên kết Đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học với các trường:- Đại học Thủy lợi: Ngành Công trình – Đại học Nông nghiệp I: Ngành Quản lý đất đai- Đại học Xây dựng: Ngành Cấp thoát nước và Môi trường.- Đại học Mỏ – Địa chất: Khảo sát địa hình

III. DỊCH VỤ TƯ VẤN

1- Quy hoạch, Lập báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật và Thiết kế xây dựng Công trình Thủy lợi, Cấp thoát nước cấp III & IV;
2- Khảo sát xây dựng (Địa hình, Địa chất, Thủy văn, Môi trường …). Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của đất, đá, vật liệu xây dựng phục vụ việc Lập báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật và Thiết kế xây dựng, thi công, giám định chất lượng Công trình Thủy lợi, Cấp thoát nước cấp III & IV;
3- Đo đạc, lập bản đồ Địa chính, Điều tra thổ nhưỡng, Đánh giá và thống kê phân loại đất;
4- Thẩm tra, thẩm định: Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật và Thiết kế xây dựng Công trình Thủy lợi, Cấp thoát nước cấp III & IV;
5- Giám sát thi công xây dựng công trình, Kiểm định chất lượng các Công trình Thủy lợi, Cấp thoát nước;6- Nhận thầu thi công các Công trình Thủy lợi loại vừa và nhỏ. Xây dựng đường bộ cấp V, VI, Các công trình Cấp thoát nước cấp III và IV.

Ý kiến của bạn