Cách thức nộp hồ sơ

Năm 2020, Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ theo nhiều hình thức:

1.Nhận trực tiếp:

Thí sinh đến tại Văn phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm, số 14 Nguyễn Tất Thành – Hội An – Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3863.366; 0905.110.970 (Mr. Thích)

2.Thí sinh gửi qua đường bưu điện:

Hồ sơ gửi đến địa chỉ:        Phòng Đào tạo Trường CĐ Công nghệ – Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

14 Nguyễn Tất Thành – Hội An – Quảng Nam

3. Đăng ký online trên website: (Thí sinh khi nhập học sẽ nộp hồ sơ theo quy định ghi trên giấy báo nhập học)

Link đăng ký trình độ cao đẳng: http://moi.ckt.edu.vn/tuyen-sinh-online/tuyen-sinh-cao-dang-online/

Link đăng ký trình độ trung cấp: http://moi.ckt.edu.vn/tuyen-sinh-online/tuyen-sinh-trung-cap-online/

Link đăng ký trình độ sơ cấp: http://moi.ckt.edu.vn/tuyen-sinh-online/tuyen-sinh-so-cap-online/

 

Ý kiến của bạn