Tin tức - Sự kiện

Hội nghị toàn quốc công tác đào tạo nghề nông ...

Giai đoạn 2016-2020, đào tạo nghề nông nghiệp cho 1,4 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp cho ...

Tưng bừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS ...

Trước những thách thức của nền kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và đời sống nhân dân vùng nông thôn, ...

Giờ trái đất 2017: Tắt đèn - Bật tương lai

Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến hiệu quả to lớn, mỗi người góp một hành động hữu ích sẽ tạo nên một hành tinh xanh

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị ...

Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám ...

Thông báo Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về cửa sông, ...

Hội thảo được tổ chức tại vài quốc gia trong 20 năm qua tại các nước như Nhật, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ.

Đào tạo