1
Bạn cần hỗ trợ?

Tin tức - Sự kiện

Gặp mặt kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ...

Thế hệ hôm nay luôn ghi nhận và trân trọng tất cả những gì mà các thế hệ thầy, cô đã làm để nhà trường được phát triển ...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO

Thông qua các hoạt động chào mừng ngày 201-11 đã tạo điều kiện để CCVC và HSSV tăng cường mối giao lưu, học hỏi, thắt ...

TẬP HUẤN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ...

các trường cao đẳng trực thuộc Bộ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung có liên quan đến việc tổ chức hoạt động của Hội ...

Bỏ đại học đi học nghề: Người lớn đừng đánh cắp ...

công việc mình không yêu thích thì chẳng khác nào sáng cắp ô đi chiều khoác dù về, làm việc một cách mệt mỏi, gượng ép, ...

Hội nghị ký giao ước thi đua năm học 2019 - 2020 ...

các trường trong khối thi đua tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, Ngành và địa phương, các cấp, ...

Đào tạo

Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2019-2020

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 22/12/2019

Thời khóa biểu khối lớp 12 học kỳ 1 năm học ...

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời khóa biểu khối lớp 11, học kỳ 1, năm học ...

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời khóa biểu khối lớp 10, học kỳ 1, năm học ...

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2019-2020

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019
 
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients