Tin tức - Sự kiện

Thông tin đấu giá

Đấu giá tường rào trên diện tích 385 m2

Sức trẻ Tháng Thanh niên 2019

Năm nay với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, nội dung của TTN được Thành đoàn triển khai đến các cấp bộ ...

Chính thức khởi động Giờ trái đất 2019

Với khẩu hiệu “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, Giờ trái đất 2019 sẽ cùng với các đại sứ truyền tải các thông ...

Thông điệp về Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019

hiểu được cách thức Mặt trời ảnh hưởng đến Thời tiết và khí hậu như thế nào là nhiệm vụ cốt lõi của Tổ chức Khí tượng ...

Công bố Quyết định Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng ...

Ông Nguyễn Ngọc Thế gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy , BGH, các đơn vị hữu quan và toàn thể CCVC, đặc biệt sự hợp tác ...

Đào tạo

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 22/4/2019 dến ngày 28/4/2019

Thời khóa biểu lớp 10, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2018-2019

Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019

Ngạnh học của tương lai

người học sẽ được tham gia thực hành, thực tập tại Trung tâm quan trắc môi trường là đơn vị trực thuộc của Trường. ...

Thời khóa biểu lớp 11, học kỳ 2 năm học 2018-2019

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
 
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients